را به شهادت می‌رسانند. و بلندپروازیهای سردار قادسیه بدل شده است به دریوزگی از این دولت و آن دولت و به مشتی دروغ که خود را به آن دلخوش و روی خود را با سیلی سرخ کرده است، و به خیال خود ارتش خویش را فریب می‌دهد، و انتقام شکست مفتضحانه خود را از ملت مظلوم عراق و فرماندهان ارتش خود می‌گیرد. و مضحکتر از همه اینکه، جزیره خارک را منطقه نظامی اعلام می‌کند. و پشتیبانان شکست خورده او دامن به این دروغ زده‌اند که شاید این حیله موجب شود کشتیهای نفتکش به جزیره خارک نیایند و ایران را وادار به صلح نمایند؛ که این حیله شیطانی نیز خنثی و نقش بر آب شد. چرا که رزمندگان ایران شجاعانه از خاک و بندرهای ایران دفاع می‌نمایند و دولت با اعلام بیمه کشتیهای نفتکش، این نقشه را باطل کرد. و امروز قدرت نیروهای مسلح ایران از ارتش و سپاه و بسیج و قوای انتظامی و عشایری و مردمی آنچنان است که می‌تواند با راحتی شهرهای عراق را در هم کوبد؛ لکن پیروی از احکام اسلام عزیز آنان را از تجاوز به حریم شهرهای مسکونی باز داشته است. و اگر خدای ناکرده فرماندهان و پرسنل قوای مسلح ما چون صدام و قوای تابع او بودند که به اسلام و احکام نورانی آن اعتنایی نداشتند، و از ارزشهای انسانی بی‌بهره بودند، شهرهای عراق چون شهرهای خوزستان و امثال آن در هم کوبیده می‌شد.
در سال گذشته توطئه گران مطبوعات و بازیگران رسانه‌های گروهی وابسته به امریکا و صهیونیسم با کمال وقاحت ایران را متهم می‌کردند که از اسرائیل اسلحه وارد می‌کند و طرفدار اسرائیل جنایتکار است. اکنون در کنفرانس فاس، فاش و روشن شد که طرفدار اسرائیل، صدام جنایتکار و اکثر دولتهای منطقه می‌باشند. طرفداری از جنایتکاری که با کمال جسارت پس از آنهمه تبهکاریهایش و خدمتگزاریهای دویله‌های (1) منطقه، آنان را به باد مسخره گرفته است و آنان را آنچنان تحقیر نموده که جز خود آنان هر انسانی را خجلت زده می‌کند. و خجالت نه از برای سران این دولتها، بلکه برای انتسابشان به اسلام،

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>