جوانهایی که مشغول خدمت هستند عرضه بشود. قدرت اسلام یک امری بود که انکار داشتند قدرتها، حکومتها. حکومتهایی که روی کار می‌آمدند، چه آنهایی که مخالف با اسلام بودند، چه آنهایی که مخالف نبودند، اسلام را در یک حجابی نگه داشتند یا عامداً یا از روی جهل.
ایستادگی اسلام در مقابل همه قدرتها
قدرت اسلام بر عالم و در بین طوایف مختلف عالم در حجاب بود و یک نمونه‌ای از او در زمان ما و در ایران وطن ما، یک زمینه مختصری، یک نمونه مختصری از او پیدا شد. این نمونه این بود که ثابت کرد اسلام به اینکه جوانان ما مهیا هستند از برای جانفشانی در راه اسلام و همانطوری که اسلام می‌خواهد که در مقابل کفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمکاران ایستادگی بکنند، مردانه ایستادند و ایثار کردند و جانفشانی کردند و این مطلب را به ثبت رساندند. دنیا هرچه بخواهد انکار کند این حقیقت را و این واقعیت را و هرچه مبلّغهای فاسد، رژیمهای فاسد و قدرتهای فاسد بخواهند این جمهوری اسلامی و این ارزشهایی که در جمهوری اسلامی هست و این ارزشهایی که در امت اسلامی، در ایران هست، بخواهند پایمال کنند و ستره به روی او قرار بدهند، نخواهد شد ..
شما جوانان عزیز اثبات کردید که می‌توانید در مقابل تمام قدرتها ایستادگی کنید و می‌توانید کشور خودتان را حفظ کنید. آنهایی که انحراف داشتند و دارند، خیال می‌کردند که اگر رژیم شاهنشاهی از بین برود، اسلام و ایران و همه جهاتی که در ایران هست از بین خواهد رفت و ایران تجزیه خواهد شد به دو قدرت، غافل از اینکه اسلام و ملت اسلامی اگر هوشیار باشد و اگر توجه به مسائل داشته باشد، می‌تواند در مقابل همه قدرتها بایستد و می‌تواند منحرفین را به جای خودشان بنشاند و می‌تواند اداره کشور را بهتر از زمانهایی که ظلم و ستم بر این کشور احاطه داشت بکند. شما جوانان از روز اول ثابت کردید تعهد خودتان را به خدای تبارک و تعالی و به دیانت اسلام و بر همان امر باقی هستید و امید است که تا آخر باقی باشید و فرزندان شما و سلف شما هم با همین ایده‌