آرامش همه کشورهای اسلامی را می‌خواهم و به شما عزیزان یک نصیحت پدرانه، یک نصیحت برادرانه می‌کنم و آن اینکه راه خودتان را ادامه دهید و همانطور که شما موجب سرافرازی ایران شدید با اخلاق خوب، با اعمال خوب، با برخورد خوب با هموطنان خودتان، این معنی را، سرافرازی را برای خودتان در پیشگاه خدای تبارک و تعالی هم اثبات کنید. پیروزی مهم است، لکن ادامه پیروزی مشکل است و مهمتر. شما بحمدالله امروز جوانانی هستید که به این کشور آرامش دادید و می‌دهید و این مطلب را ادامه بدهید با روی گشاده برای مردم و با ایمان قوی که از ایمان قوی این اخلاق صحیح و رفتار صحیح پیدا خواهد شد. و من امیدوارم که شماها نسلاً بعد از نسل، این ایده را داشته باشید و ایمان را حفظ کنید و به خلف خودتان یاد بدهید که ایران ان شاء الله پیروز باشد تا آخر.
و من امیدوارم که کشورهای دیگر اسلامی که خودشان را در قید و بند طبیعت قرار داده‌اند، هر کدام اینطور قید و بند را دارند، این قید و بندها را بگسلانند و با برادران ایرانی خودشان در این جهاد اکبر همقدم باشند تا در جهاد با ابرقدرتها هم پیروز شوند. و من از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم که این دولتهایی که در کشورهای اسلامی حکومت می‌کنند، آنها را بیدار کند و اینطور ذخایر خودشان را در طبق اخلاص نگذارند برای قدرتها و با روی گشاده ذخایر ملت فقیر خودشان را به قدرتهای بزرگ تقدیم نکنند، و توجه کنند به اینکه امروز تکلیف این است که همانطور که ایران قیام کرد و پیروز شد و دیدید که نتوانستند قدرتها با او مقابله کنند شماها هم، دولتها هم، ملتها هم، با ایران همقدم باشند تا اینکه ان شاء الله، اساس ظلم از بشر برچیده بشود و پرچم اسلام در تمام کشورها به اهتزاز درآید.
من از شما آقایان و از علمایی که در بین شما مشغول هدایت هستند و از آقای کنی (1) تشکر می‌کنم و امیدوارم که علمای بلاد و علمای اسلام راجع به مسائل اسلامی هدایت کنند همیشه شماها را و مادامی که اینها در بین شما هستند، امیدوارم که اعوجاجی حاصل‌