بیانات در جمع وزیر صنایع و معاونین (قطع وابستگی و استقلال اقتصادی)
 •   بیانات
  زمان: صبح 31 شهریور 1361 / 4 ذی الحجه 1402
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اهمیت خودکفایی
  حضار: هاشمی (وزیر صنایع) و معاونین
  ما در مرحله‌ای هستیم که تازه متولد شده‌ایم و من می‌گویم: اگر ما گرسنه باشیم و پیاده راه برویم و منزوی باشیم و به طرف خودکفایی حرکت کنیم، این بهتر از این است که وابسته و مرفه باشیم. و مهم این است که اعتقاد به آن نیت و ارزشهای اسلامی و استقلال اقتصادی پیدا کنیم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>