بیانات خطاب به آقای محمد هاشمی (شورای سرپرستی صدا و سیما)
 •   بیانات
  زمان: 13 اردیبهشت 1361 / 9 رجب 1402
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: شورای سرپرستی
  حضار: هاشمی، محمد (مدیرعامل سازمان صدا و سیما)
  برای هماهنگی بیشتر، بهتر است شورای سرپرستی صدا و سیما را رؤسای سه قوه تشکیل دهند. زیرا آنها می‌توانند پس از تصمیم گیری بدون واسطه، مدیرعامل را در جریان امور قرار دهند.