پیام
زمان: 10 مهر 1361 / 14 ذی الحجه 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: تبیین جنایتهای گروهک تروریستی منافقین
مناسبت: بمبگذاری در خیابان ناصر خسرو تهران و کشته و زخمی شدن صدها تن از عابرین
مخاطب: ملت ایران
بسم الله الرحمن الرحیم
انا للَّه و انا الیه راجعون
انفجار جنایت بار عظیمی که شب گذشته صدای مهیب آن را شنیدیم و حجم عظیم آن را در وسائل ارتباط جمعی خواهید دید و شنید، در جنوب شهر تهران در بین جماعت مظلومی که از طبقه مستضعف و مستمند تشکیل می‌شود اتفاق افتاد و صدها بیگناه و مظلوم را شهید و مجروح کرد. کودکان نورس را در آغوش مادران به هلاکت رساند و شرافت و انسانیت را به سوگ نشاند، و چهره قبیح امریکاییان منافق و منحرف را بیشتر ظاهر کرد. اینان انتقام شکست مفتضحانه خود را از مظلومان متعهد به اسلام جنوب شهری می‌گیرند، و شکست خود را از چشم آنان می‌بینند. جنوب شهریهای محروم و طبقه مظلوم در طول تاریخ با تعهد به ارزشهای انسانی و اسلامی، بیشتر و مصمم‌تر در مقابل قدرتها و وابستگان و دلباختگان به آنها بپاخاسته و می‌خیزند. و اینان هستند که با مشت گره کرده خود و حضور دائم در صحنه اسلام، قدرتها را در هم می‌کوبند، و طمعکاران را که به دنبال قدرتها بودند، مأیوس نمودند. سربازان و سپاهیان و بسیجیان و سایر قوای مسلح امروز ما نیز در همین طایفه و طبقه هستند. ملت عزیز ما می‌بینند که هر وقت پیروزی نصیبشان می‌شود و رزمندگان دلیر و مجاهد ایران، دشمنان اسلام و ملتها را شکست داده به عقب می‌رانند، به انگیزه انتقام از آنان، یک عده مظلوم را به خاک و خون می‌کشند و عقده‌های خود را می‌گشایند، و به گمان باطل خود می‌خواهند تزلزل و سستی در رزمندگان شجاع به وجود آورند. اینان قدرت اسلام و ایمان را نشناخته و با
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>