این بشود که در کشور ما سستی پیدا بشود. این مسائل، مسائل اسلامی سست بشود.
خدای تبارک و تعالی به ما منت گذارد و یک همچه کاری را کرد. و ما الآن بحمدالله تحت هیچ قدرتی نیستیم. الّا اسلام، و هیچ کس بر ما نفوذ ندارد، الّا احکام اسلام. و ما باید اسلام و احکام اسلام را حفظ کنیم تا این محفوظ بماند. اگر ما اسلام را، احکام اسلام را تا این قدری که قدرت داریم، دنبالش باشیم و تحکیمش کنیم و تبعیت بکنیم، خدای تبارک و تعالی هم به ما کمک خواهد کرد، ان شاء الله و تا این مسئله هست، و عنایات خدای تبارک و تعالی هست، دیگر ما از چیزی نباید بترسیم؛ از هیچ قدرتی، از هیچ جایی نباید بترسیم. هر کسی باید، هر کشوری باید از خودش بترسد که در داخل خودش چه می‌گذرد. خارج تابع این است که در داخل چه بشود، آنها تصرف کنند.
همیشه بنابراین بوده. این‌طور نبوده است که یک کشوری [را] از خارج بیایند، بگیرند؛ اینطور نبوده. اول داخلش را خراب می‌کردند، وقتی داخلی خراب می‌شد، آنها هم عمّال داخلیشان را وادار می‌کردند. اکثراً اینطور است، عمال داخلی را وادار می‌کردند.
آن عمّال داخلی کارهای آنها را انجام می‌دادند. و ما بحمدالله، نداریم اینطور مسائل را.
این مسائل جزئی هم که بود بحمدالله، رفع شد، آنها هم رفتند سراغ کارشان، فاسدها و مفسدها. و ان شاء الله بعدها هم دیگر نمی‌توانند سربلند کنند.
خدمت به اسلام در پرتو خدمت به مردم
هر چی می‌خواهند بگویند به ما، گفتن آنها چیزی نیست. بنابراین، آنی که لازم است این است که ما خدمتگزار اسلام باشیم. فرماندارها، استاندارها، وزارتخانه‌ها، همه اینها یک وجهه‌ای می‌خواهند. وجهه‌ای که ما می‌خواهیم خدمت به ملت، خدمت به اسلام است. خدمت به دولت، خدمت به اسلام است. و هر چیزی که در اینجا الآن هست، خدمت به اسلام است. همه احساس این بکنند که خدای تبارک و تعالی به ما این منّت را گذارد و ما را در مقابل همه این قدرتها، که از اطراف به ما حمله می‌خواستند بکنند، محفوظ نگه داشت. و الحمدللَّه، الآن دولت و ملت مستقلی داریم و هیچ کس نمی‌تواند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>