می‌کشند، بگویند که ما در ازای آن، این کار را کردیم.
شما متوقع نباشید از اینهایی که ادعای این مسائل را می‌کنند و می‌گویند - مثلاً - هلال احمر در هر جا یا صلیب سرخ در هر جا افرادش مصون‌اند. توقع نداشته باشید که در عمل هم همین‌طور باشند؛ در عمل این‌طور نیستند. ارزشها پیش آنها ارزش انسانی نیست. و همه مسائل همین‌طور است، منتها من بعضیهایش را عرض کردم. شما خودتان مطالعه کنید ببینید که در رژیم سابق، در هر جا ارزش چه بود. ارزش شعر چه بود. ارزش روشنفکر چه بود. روشنفکر آن وقت ارزش را به چه می‌دانست. ارزش انسانها به چه بود در آن وقت. آن وقت خواهید فهمید که مسئله دو راه است: یک راه انبیاست و یک راه شیاطین؛ یک راه طغات (1) است و یک راه انبیاست. راه انبیا ارزشها راطور دیگری می‌داند. انسان را صاحب ارزش می‌داند و ارزشش را به حیوان نمی‌دانند، به جماد نمی‌دانند، به دارایی نمی‌دانند؛ به آن چیزهایی که در باطن خودش هست می‌دانند، به علم می‌دانند، به تقوا می‌دانند، به مکارم اخلاق می‌دانند. و این قشر از جمعیت بشر تمام ارزشها را به غیر آن چیزی که انبیا می‌دانند، می‌دانند.
خداوند ان شاء الله، ما و شما را موفق کند که به ارزشهای انبیا توجه کنیم؛ و ما دنبال انبیا و در خط آنها باشیم؛ و از ارزشهای دنیایی که بر خلاف سیره انبیاست، پرهیز کنیم؛ دنیایی را بخواهیم که ارزشش [را] انبیا دادند؛ خدمتی را بخواهیم که ارزشش را تقوا و علم داده است ان شاء الله، همه موفق بشوید.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>