که دشمن اسلام شمرده می‌شود و دشمن بشریت شمرده می‌شود، از آن طرف دنیا دستش را دراز کند با یک میلیارد جمعیت مسلم مقدرات کشورهای اسلامی را او تعیین کند؟ و نگویند تو چکاره‌ای که در لبنان دخالت می‌کنی؟ تو چکاره‌ای که در مصر دخالت می‌کنی؟ ما دست او را شکستیم و قطع کردیم و از کشور خودمان بیرونشان کردیم. امریکا می‌گوید که ما در منطقه منافع داریم! چرا باید او در منطقه ما منافع داشته باشد؟ چرا باید منافع مسلمین منافع امریکا باشد و او در منطقه منافع داشته باشد و یکی سؤال نکند این را؟ یکی از کشورها سؤال نکنند این را از امریکا، که شما چکاره هستید که آمدید می‌خواهید مقدرات این منطقه را درست کنید؟ شما چکاره‌اید؟ شما چرا آمدید؟ همه این مجالسی که به دست خود این قدرتهای فاسد ایجاد شده هم، ساکت نشستند، با اینکه دخالت دولتی در دولت دیگر این مسائل عمومی دنیاست که نباید بشود. لکن او بصراحت دخالت می‌کند و دولتهای مرتجع بسیار کثیف هم با صراحت از او می‌خواهند که دخالت بکند. و این مجلسهای عمومی نمی‌گویند چرا دخالت می‌کنی؟
تو از آن‌ور دنیا چکاره‌ای که آمدی اینجا مقدرات مردم را می‌خواهی دخالت کنی؛ مقدرات مسلمین را می‌خواهی دخالت کنی. و از او اسفناکتر قضیه اسرائیل است که بوقهای استعماری تا امروز هم اسرائیل را دارند ترویج می‌کنند، و در عین حال ایران را متهم می‌کنند که از اسرائیل اسلحه می‌خرد و با هم هستند، و گاهی هم می‌گویند ایرانیها با امریکاییها هستند. ایرانی که از پیشتر یا حدود بیست سال تا حالا در همه صحبتهای گویندگان متوجهشان، اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است و مخالفت با اسرائیل در صدر مسائلشان بوده است ایران را متهم می‌کنند به اینکه از اسرائیل چیز [اسلحه‌] می‌آورند. آن وقت عراقی که از اسرائیل پشتیبانی می‌کند و اسرائیل از او پشتیبانی می‌کند، او نه، اسرائیلی نیست؟ او بر ضد اسرائیل است! اینها مصیبتهایی است که مسلمین نشسته‌اند گوش و چشم باز و قلبها در عما؛ باید چه کرد؟ ای ائمه جمعه بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی، باید چه کرد؟ چرا ما به این روز نشانده شدیم که امریکا از آن‌ور دنیا بیاید و مقدرات کشورهای ما را تعیین کند، و مقدرات علمای اسلام را تعیین کند ولو با
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>