سخنرانی
زمان: صبح 11 مهر 1361 / 15 ذی الحجه 1402
مکان: تهران، حسینیه جماران
موضوع: ماهیت ناشناخته جمهوری اسلامی برای دنیا - ادعای دروغین صلح طلبی صدام
حضار: مسئولان و دانشجویان دانشکده افسری ارتش، افسران، درجه داران و سربازان یگانهای مختلف خطوط مقدم جبهه‌های جنگ، بانوان و مددکاران دایره شهدای ارتش
بسم الله الرحمن الرحیم
ترکیب و ماهیت ناشناخته جمهوری اسلامی برای دنیا
من از حضور این عزیزانی که با چهره‌های نورانی در اینجا آمده‌اند تشکر می‌کنم و همیشه دعای به همه قشرها، خصوصاً سربازان اسلام، از یاد نخواهد رفت. شما باید توجه به این معنا داشته باشید که این جمهوری اسلامی مخلوط به یک قوایی است که برای دنیا نمی‌تواند شناخت داشته باشد. اصلاً این ترکیب در دنیا سابقه نداشته است؛ ترکیبی از ارتش و روحانی، ترکیبی از ملّا و سپاهی، ترکیبی از رئیس جمهور این‌طور و رئیس مجلس آن‌طور و نخست وزیر آن‌طور. این ترکیب سابقه ندارد و ترکیب ناشناخته‌ای است. ولهذا، طرحهایی که در دنیا به ضد این انقلاب ریخته شده است و می‌شود، از باب اینکه شناخت روی این ترکیب ندارند و سابقه به این نحو اجتماع ندارند، خنثی می‌شود.
امروز این ترکیبی که در دولت مردان است و این ترکیبی که در آنها و مردم است، این مجموعه ناشناخته است. شناخت اشخاص دانشمند در دنیا از یک ارتش طاغوتی بوده است و از یک دولت طاغوتی و از یک مردم تحت ستم که باید همیشه ظلم بکشند.
امروز نه رهبران شما و فرماندهان شما از سنخ فرماندهان زمان رژیم طاغوتی است و نه دولت شما از سنخ آن دولتهاست و نه ارتش شما و سپاه شما و بسیج شما و شهربانی شما و دیگر قوای نظامی و انتظامی شما از سنخ و بافت آن سابق است و از سنخ و بافت کشورهای دنیا، سرتاسر. اصلاً این یک مولود جدیدی است که در این عهد و در این‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>