رزمندگان عزیز و شجاع از ارتش و سپاه و بسیج تا شهربانی و کمیته و ژاندارمری و عشایر محترم و سایر قوای مسلح که با دست توانای خود - که از امدادهای غیبی برخوردار است - چنان سیلی به رخسار کریه صدامیان و ضربه بر پیکر حامیان آنان زدند که حزب بعث عفلقی با تشبث به هر حشیش (1) نمی‌تواند آن را جبران کند. و سردار نگونبخت قادسیه دستِ دریوزگی به هر طرف دراز و چشم امید به جنایتکاران ورشکسته دوخته که چند روزی دیگر به جنایات خود نسبت به ملت مظلوم عراق و مسلمان عرب و غیر عرب ایران و منطقه ادامه دهد. و آنچنان بیچاره و درمانده شده است که با وقاحت تمام، قلم سیاه بر ادعاهای پوچ خود کشیده، و با اسرائیل - که تا دیروز ادعای دشمنی با آن را می‌کرد - دوست صمیمی شده، و با امریکا - که مدعی ترک روابط با آن بود - آرزوی وابستگی می‌کند، و با دویله‌های وابسته به امریکا - که با اخافه و ارعاب و عربده جیب آنان را خالی کرده بود - اکنون با تملق و سرافکندگی چشم طمع دوخته است، و به حسنی (2) و حسن (3) و حسین (4) و نمیری (5) و دیگر جنایتکاران تاریخ - که خود ورشکستگانی بیش نیستند - امید نجات بسته است. و بوق و شیپور رسانه‌های گروهی سرتاسری با تبلیغاتی که امروز دروغهای شاخدارشان بر همگان روشن گردیده است، برای نجات این غریق وامانده (6) به دست و پا افتاده‌اند تا چند روز دیگر بر رخسار درخشنده آفتاب عالمتاب اسلام پرده پوشند، با آنکه خود می‌دانند این سیل خروشان رحمت الهی برای نجات مسلمانان و جمیع مستضعفان و محرومان جهان را با حیله‌های شیطانی نتوان جلوگیری کرد، و این خورشید آسمان معنویت را با تبلیغات دروغین‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>