سخنرانی
زمان: صبح 21 مهر 1361 / 25 ذی الحجه 1402
مکان: تهران، جماران
موضوع: حفظ شرافت اسلامی و انسانی
حضار: اعضای هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس بین المجالس، در شهر رم: دعایی، سیدمحمود - خامنه‌ای، سیدمحمد - دوزدوزانی، عباس - سبحان الهی - الویری، مرتضی - موسوی لاری - منتجب نیا - عطاری، احمد - روحانی - آقامحمدی - صلواتی، ابوالفضل - زائری، عباس - مهاجرانی، عطاء الله - زنگنه، صباح - رجایی، صدیقه
بسم الله الرحمن الرحیم
مقاومت ملت ایران در مقابل امریکا
من از انحطاطی که در بعضی از سران دولتها در عصر ما حاصل شده است، تعجب می‌کنم و نیز متعجبم از فکر حکومتهای منطقه که چرا این قدر ذلیل‌اند و همه چیزشان را تقدیم نموده و علاوه بر ذلت در مقابل امریکا، در برابر اسرائیل هم ذلت را به جان می‌خرند. آن چیزی که دنیای متزلزل از آن می‌ترسد، اسلام است. اینها از حکومت جمهوری اسلامی می‌ترسند و ما باید محکم بایستیم و خودمان را برای مقابله با مشکلات احتمالی آینده مهیا کنیم. ما نمی‌توانیم شرافت اسلامی - انسانی خود را از دست بدهیم. بحمدالله، مردم ما همه آگاه و مهیا هستند و شما می‌بینید این ارتشیها و پاسدارها و بسیج و سایر نیروها در جبهه چه می‌کنند. آنها وقتی می‌خواهند به خط مقدم بروند، انگار که به حجله عروسی می‌روند و حتی صدر اسلام هم اینچنین وضعی را کمتر به خود دیده است. و بعضی از افراد نمی‌توانند این همه از خود گذشتگی را بفهمند و کارهای انجام شده را نادیده می‌گیرند. در هر صورت، ما باید مهیا باشیم و مردم باید در وضع موجود و با جنگ تحمیلی که درگیر آن هستیم و همه ابرقدرتها با ما دشمن‌اند، فکر این را بکنند که دولت در چه وضعی و با چه مشکلاتی روبروست و توقع این را نداشته باشیم که هرچه می‌خواهیم، در خانه ما حاضر باشد. و همه می‌دانیم که این دشمنیها
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>