خواستارم.
همان‌طور که معلم مهربان گفته است: مدرسه هم سنگر است و ان شاء الله از این سنگر، شیاطین را نابود می‌کنیم.
غره (1) جمادی الثانیه 1403
روح الله الموسوی الخمینی