بزرگترهایشان دارند پدر مردم را درمی‌آورند، اموالشان را چه می‌کنند. رادیو خارج [از قول آنها] گفته بود که - البته فحّاشیهای زیاد به آخوند، آخوندیسم، و به مرحوم آقای کاشانی (1) و به ما و به همه آقایان و به دولتیها - نه، آنها می‌خواهند این‌طور باشد.
در مقابل یک تبلیغات دامنه داری که همه جا را گرفته است خارج و داخل و اینها، خوب، باید یک اظهار وجودی بکنیم. البته ما به اندازه آنها نمی‌توانیم تبلیغات کنیم، همه دنیا دست آنهاست، تبلیغاتشان را هم همه می‌کنند. اما تا آن اندازه‌ای که می‌توانیم - لااقل در محیط خودمان، اینهایی که دارند بازی می‌دهند همین محیط را و یک جوّی درست می‌کنند و همه چیز را می‌خواهند به هم بزنند - مطالبمان را بگوییم. لازم است هر چیزی که برای حفظ حیثیت جمهوری اسلامی لازم است ما بگوییم به مردم که ما چه کرده‌ایم.
و وزارت ارشاد هم باید خیلی توجه داشته باشد به این و همه‌مان، این یک مسئله‌ای نیست که من و شما و آقا و دیگران با هم فرقی داشته باشیم. ما همه‌مان باید کوشش کنیم در مقابل همه این تبلیغاتی که دارد بر ضدّ ما می‌شود. کوشش کنیم که خنثی کنیم و می‌شود خنثی کرد ان شاء الله؛ امّا خوب، دیر و زود می‌شود و ما میل داریم زود واقع بشود والّا خواهد شد. یعنی اگر ما تعهدمان را نسبت به خدای تبارک و تعالی حفظ کنیم خداوند رحمتش را به ما حفظ می‌کند. و خدا نیاورد آن روزی را که ما در مقابل خداوند تبارک و تعالی تعهدی را که داریم حفظ نکنیم. و خدا می‌فرماید شما به عهدتان وفا کنید، من هم به عهدم وفا می‌کنم؛ ما عهدمان این است که خدمتگزار اسلام و این کشور و این مردم بیچاره‌ای که هستند، خدمتگزار اینها باشیم. و خدای تبارک و تعالی کمک می‌کند ان شاء الله. خداوند ان شاء الله این عید را بر همه مسلمین جهان، بر همه مستضعفین جهان مبارک کند. و مبارک آن روزی است که ان شاء الله پیروز بشوند مسلمانها ان شاء الله.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>