پیام
زمان: 11 فروردین 1362 / 16 جمادی الثانی 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ تلگراف تبریک سال نو (عید نوروز)
مخاطب: پال لوسونیز (رئیس جمهور مجارستان)
بسم الله الرحمن الرحیم
حضرت آقای پال لوسونیز، صدر شورای ریاست جمهوری مردم مجارستان
تلگراف تبریک آن حضرت به مناسبت حلول سال جدید شمسی واصل و موجب تشکر گردید. از خدای تعالی سعادت و نجات محرومان جهان را از سلطه استعمارگران، و بخصوص امریکای جنایتکار، مسئلت دارم.
11 فروردین ماه 1362
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>