آغاز پنجمین سال، کشوری در تمام ابعاد آزاد و مستقل به‌طور معجزه آسا و پیروزمندانه به حیات انسانی - اسلامی خود امید زایدالوصف بسته است، و از هیچ قدرتی هراس به خود راه نمی‌دهد، و دشمنهای نظامی و سیاسی خود را به زانو درآورده است، و به‌طور حیرت‌انگیز با همه فشارهای گوناگون ابرقدرتها و وابستگان آنان و کمکهای نظامی و تسلیحاتی و تبلیغاتی و مالی فراوان به دشمن اسلام و ایران، تاکنون نظام جمهوری اسلامی به عنایت پروردگار از هیچ دولت و ملتی تقاضای کمک نکرده است، و با پشتیبانی ملت و همت جوانان عزیز تمام چرخهای اقتصادی و نظامی به‌طور شایسته در مسیر اسلام در حرکت است. و اگر ان شاء الله تعالی ملت و دست اندرکاران نظام اسلامی به همین منوال، یعنی متعهد به اسلام و احکام مقدس آن باشند، هر سال از سال دیگر در تمام ابعاد و مراحل قویتر و سرافرازتر خواهند بود. و اینک لازم است چند تذکر، گرچه تکراری است و ملت و دولت بحمدالله تعالی متوجه هستند، بدهم:
1- همه می‌دانید و باید بدانیم مادامی که ملت، پشتیبان مجلس و دولت و قوای مسلح هستند و دولت و مجلس و قوای مسلح در خدمت ملت بویژه قشرهای محروم می‌باشند، و جلب رضای خداوند را در این خدمت متقابل، می‌نمایند، هیچ قدرتی توانایی آسیب رساندن به این نظام مقدس را ندارد، و اگر خدای نخواسته یکی از این دو یا هر دو از خدمت متقابل دست بردارند شکست جمهوری اسلامی و اسلام بزرگ، اگرچه در درازمدت، حتمی است. بنابراین، ترک این خدمت متقابل که به شکست اسلام و جمهوری اسلامی منتهی می‌شود از بزرگترین گناهان کبیره است که باید از آن اجتناب شود، چنانچه این خدمت از واجبات بزرگ است که باید به آن قیام نمایند. برادران عزیز و خواهران محترم، در این هنگام که ابرقدرتها و قدرتها از هر طرف برای نابودی جمهوری اسلامی و اسلام عزیز بر ما یورش کرده‌اند، با غفلت از وظیفه و سهل انگاری، دین و دنیای این ملت مظلوم در خطر است. برای حفظ نوامیس و شرف خود صبر را پیشه کنید، و به خاطر بعض کمبودها و گرانی اجناس سستی به خود راه ندهید.
گرانفروشان و محتکران بی‌انصاف گمان نکنند که این ظلم در حال حاضر چون سایر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>