نامه
زمان: 6 اردیبهشت 1362 / 12 رجب 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: تأمین بودجه اوقاف از محل درآمدها
مخاطب: اعتمادیان، محمدرضا (معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف)
[بسمه تعالی ... اخیراً کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی بودجه دولتی این سازمان را که متجاوز از یکصد میلیون تومان در سال است حذف نموده و معتقد است می‌توان تمامی بودجه مورد لزوم را از درآمد موقوفات تأمین و هر مبلغ اضافه آمد در راه نیت واقفان هزینه نموده با توضیحاتی که حضوراً به برادران نماینده مجلس داده شد آقایان اظهار داشتند از حضرت امام استفتاء شود که آیا می‌توان بودجه سازمان اوقاف راکه بین سی تا چهل درصد کل درآمد موقوفات است از محل درآمدها تأمین نموده یا کمافی السابق از بودجه عمومی دولت پرداخت گردد چون تصمیم گیری در این مورد منوط به نظر مبارک است خواهشمندیم نظر آن حضرت را اعلام فرمایید.
سید مهدی امام جمارانی و محمدعلی نظام زاده (نمایندگان امام در سازمان اوقاف کشور) - محمدرضا اعتمادیان (معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف) - 6 / 2 / 1362]
بسمه تعالی
به مقدار لزوم وقف در حفظ و جمع و خرج و حق زحمت کارگران می‌توان از وقف صرف کرد و زاید بر احتیاجات از این امور، جایز نیست.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>