حکم
زمان: 10 اردیبهشت 1362 / 16 رجب 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: انتصاب فرمانده نیروی دریایی
مخاطب: خامنه‌ای، سیدعلی (رئیس جمهور و رئیس شورایعالی دفاع)
[بسمه تعالی. مقام معظم رهبر انقلاب و فرمانده کل نیروهای مسلح شورایعالی دفاع در اجرای مفاد اصل یکصد و دهم قانون اساسی، انتصاب سرکار ناخدا یکم اسفندیار حسینی را به فرماندهی نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران به آن حضرت پیشنهاد می‌کند.
سیدعلی خامنه‌ای، رئیس جمهور و رئیس شورایعالی دفاع‌]
بسمه تعالی
موافقت می‌شود.
10 اردیبهشت 1362
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>