دادند به اینجا، خدمت کنند، که این خدمت برای آنها جاودان است و اموال برای آنها نمی‌ماند. آنچه که می‌ماند آن جهات معنوی است که انسان در کارش انجام می‌دهد.
جهات معنوی، که یکی از بزرگترین جهات معنوی خدمت به خلق الله است، خدمت به انسانهای محروم است. این است که برای انسان جاودان می‌ماند و در عالم دیگر به درد انسان می‌خورد. اموالی که انسان بگذارد و برود به درد انسان نمی‌خورد. اموالی که پیش بفرستد به درد انسان می‌خورد. و امیدوارم که آنهایی که دارای یک مکنتی هستند توجه داشته باشند که به این مستمندان، که ولی نعمت ما هستند، رسیدگی کنند، و به این حساب که ذکر کردند کمک کنند تا اینکه ریشه این محرومیت ان شاء الله به همت والای همه کشور و همه علما و غیر علما این ریشه فاسد از بین برود، و همه افراد این ملت یک زندگی متوسطی که باید داشته باشند، داشته باشند و با راحتی به خدمت به اسلام مشغول باشند.
رسیدگی ننمودن مدافعان حقوق بشر به جنایات صدام
و امیدوارم که ان شاء الله آسیبی از ناحیه فاسدها به این کشور وارد نشود. و ملاحظه می‌کنید که مدتی است که دولت ایران از سازمان ملل خواسته است که نماینده‌ای بفرستند که این جنایاتی که این رژیم بعث ملحد به دزفول و سایر شهرهای ما، پلدختر و اینها وارد کرده‌اند، ملاحظه کنند، و اثری از این پیدا نشده است که تا حالا یک همچو کاری بکنند و توقع هم نیست که بکنند. آنها، وقتی که منافقین و امثال آنها یک مطلب دروغی می‌گویند که الآن روزی صدها نفر را در خیابانها، بچه‌های کوچک را می‌کشند و در اوین چه می‌کنند و اینها، آنها مستندشان را قول یک دشمن اسلام قرار می‌دهند و هیاهو می‌کنند و اطلاعیه و اینها می‌دهند، لکن حاضر نیستند که یک نماینده بفرستند که ببینند اینها با این شهرهای ایران چه کردند، اینها با خوزستان چه کردند. اینهایی که می‌گویند که ما عرب هستیم و به اصطلاح غیرت عربی داریم، با این ملت عرب چه کردند، با این ملت مسلم چه کردند، با این کردها چه کردند. حاضر نیستند این کسانی که ادعای طرفداری از حقوق‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>