امروز از خود شماهاست و دست شرق و غرب از کشور کوتاه شده است، و شما خودتان هستید که باید کشور خودتان را اداره کنید و حفظ کنید. از اول که این نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید همه قشرهای ملت قوای نظامی و انتظامی و چه پاسداران عزیز و چه جهاد سازندگی و چه کمیته‌ها، همه قشرهای ملت با هم دست برادری دادند و به پیش رفتند. چقدر شهید دادند و چقدر مجروح و چه خانواده‌هایی جوانهای خودشان را در راه اسلام از دست دادند، لکن نباید ما بگوییم که از دست دادند. آنکه محفوظ است، آنکه برای همه محفوظ است، آن خدمتی است که در راه اسلام، و آن خونی است که در راه اسلام ریخته شود. اسلام از اول برای همین امر قیام کرده است که به این مستمندان عالم در مقابل ستمگران خدمت کند، و این ستمگران را به جای خود بنشاند، و شما اشخاصی هستید که پیرو یک همچو اسلام عزیز هستید و به این پیروی باید ادامه بدهید.
تقدیر از متصرفین لانه جاسوسی امریکا
من امروز بعض صحبتها را با شما برادران عزیز می‌کنم و [تقدیر می‌کنم‌] در عین حالی که از شما و همه ملت علاوه بر آن، جنود معنوی الهی تقدیر می‌کنند و شما را در این خدمت، بزرگ می‌شمارند. البته گروه‌هایی هم هستند که برای اینکه با این کشور مخالف‌اند، با استقلال این کشور مخالف‌اند، با آزادی این کشور مخالف‌اند، و بالاخره با اسلام که این آزادی و این استقلال را برای شما آورده است مخالف‌اند، باز دست از شیطنت برنمی دارند. روش اسلام و طریقه اسلام همان است که از اول در تبلیغات اسلامی و در شعارهای شما جوانهای عزیز در سرتاسر کشور بود که ما استقلال می‌خواهیم و آزادی و جمهوری اسلامی. این شعار «نه شرقی و نه غربی» که در همین شعار هست، در همه قشرهای ملت از آن روستاهای دور افتاده تا مرکزها به گوش می‌خورد و هر روز طنین انداز است.
ما در مدتی که، آن وقتی که جوانهای پاسدارمان لانه جاسوسی را فتح کردند و
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>