می‌دهند، در مقابل این مشکلات که ناراحت نمی‌شوند. آنها که در جبهه‌ها هستند از مشکلات نمی‌هراسند و مقاومت می‌کنند. کسانی که می‌جنگند و مبارزه می‌کنند در مقابل کمبودها صبر می‌کنند، ولی آن عده‌ای که در کنار نشستند، آن عدّه‌ای که عیّاشی می‌کردند و جلوی عیّاشیهایشان گرفته شده ناراحت‌اند، آنها هستند که دولت را تضعیف می‌کنند و دایم می‌گویند کمبود هست، اینها هستند که مشغول تضعیف دولت هستند.
آقایان باید در نماز جمعه‌ها دولت را پشتیبانی کنند. امیدوارم نماز جمعه‌ها با قدرت هر چه بیشتر انجام شود. خداوند همه‌تان را تأیید کند.
والسلام علیکم
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>