همین جور مجلس باشد و همین‌طور افراد در آن باشند که ان شاء الله مسائل حل بشود.
مسائلی که ما الآن در مقابلش هستیم و امیدوارم که مجلسهای بعد دیگر مواجه با آن نشوند.
مخالفت قدرتمندان با پیشرفت اسلام
خوب، مسئله مخالفت همه قدرتمندان دنیاست با ایران، مسئله هم یک مسئله‌ای نیست که مخفی باشد، خودشان هم اقرار دارند، خودشان هم می‌گویند که نباید عراق شکست بخورد. میزان، عراق نیست، صدام نیست. میزان، پیشرفت اسلام است. اینطور نیست که آنهابرای صدام دلسوزی می‌کنند، صدام هم یک آدمی است که - اگر بشود گفت آدم - بعد از بین می‌رود. لکن آنی را که از آن می‌ترسند، از ایران است که می‌ترسند یعنی دنبال شکست ایران‌اند. هر چند رئیس جمهور امریکا ادعا کند که ما بیطرفیمان، همین تازه هم باز گفته است بیطرفیمان محفوظ است؛ لکن یک مسئله‌ای است که همه می‌دانند، دیگر لازم نیست به اینکه ما برهان برایش اقامه کنیم، همه می‌دانند که ایشان تا چه اندازه بیطرف است در این مسئله؛ و دیگران هم همین‌طور، شوروی هم همین‌طور، فرانسه هم همین‌طور، دیگران هم همین‌طور. مسئله بیطرفی نیست، مسئله طرفداری از هر رژیمی است غیر اسلام و کوبیدن اسلام است به هر ترتیبی که بتوانند.
مقاومت در مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی
و بحمدالله این مجلس و این ملت و این ارتش و این پاسداران و این سایر ارگانهایی که در این کشور هست ایستاده‌اند در مقابل همه این امور و مقاومت می‌کنند. و اگر ان شاء الله این جنگ تحمیلی بر ما از بین برود و دولت سر صبر رسیدگی بکند به حال مستضعفین، تمام مسائل به وسیله مجلس و دولت حل می‌شود حتی مسئله گرانی. ما همه می‌دانیم که گرانی امروز سرسام‌آور است، و یک دسته‌ای از آن رنج می‌برند. اما در مقابل آن رنجهایی که خود پیغمبر و همسر بزرگ عزیزش حضرت خدیجه در آن چند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>