عرض می‌کنم اگر ما یک قدم عقب بنشینیم، آنها صد قدم جلو می‌آیند. ما محکم باید در مقابل اینها بایستیم تا اینکه آن آدمی که این فساد را در این منطقه ایجاد کرده است سرکوب بشود، و آنهایی که وادار کردند اینکه این آدم اینطور، این خبیث اینطور با مردم عمل بکند، آنها هم رسوا بشوند در دنیا، که اینها بودند که می‌گویند که ما طرفدار مثلاً چه هستیم و ما می‌خواهیم صلح باشد و همه قدرتهای ما دنبال این است که صلح بشود.
سلطه‌گری قدرتها و پایمال شدن مظلومین جهان
ما هم امریکا را می‌شناسیم و هم شوروی را می‌شناسیم که اینها هیچ کدام صلح طلب نیستند، هردوشان جنگجو و با اسلحه می‌خواهند دیگری را از بین ببرند؛ منتها خوب دوتا قدرت در مقابل هم ایستاده‌اند و اللهُمَّ اشْغَلِ الظَّالِمینَ بِالظَّالِمین‌ (1) نه او جرأت می‌کند که یک کاری بکند، نه اینها جرأت می‌کنند یک کاری بکنند. لکن نتیجه اینکه همه مظلومین جهان دارند صدمه‌اش را می‌بینند، دارند پایمال می‌شوند و ما می‌خواهیم که خدای نخواسته یک وقت ایران این نحو نشود دوباره این افعی‌ها از اطراف بریزند و هر چی دارید شما ببرند، و هر فسادی می‌خواهند ایجاد کنند، و جوانهای شما را به آن فسادی که در زمان رضاشاه و محمدرضاشاه می‌خواستند بکشند کشیده می‌شوند. وقتی ما حقیم و می‌خواهیم حق را در این دیار و ان شاء الله در جاهای دیگر پیاده بکنیم، ما چه باکی داریم از اینکه مثلاً میوه گران است؟ میوه گران هم ما و شما و همه برایمان گران است، یا فرض کنید که فلان چیز کم است، البته اگر کسی یادش باشد در این جنگهای سابق می‌داند که قحطی بود که پدر مردم را در می‌آورد، نه گرانی، قحطی بود. بحمدالله حالا قحطی نیست و مردم از این حیث نگرانی ندارند که چیز نباشد. از حیث گرانی ما هم نگران هستیم از این گرانی، همه نگران هستند اما چاره چی است؟ چه می‌توانیم بکنیم؟ البته فکرهایی دارند می‌کنند و ان شاء الله امیدوارم موفق بشوند که این مسئله هم ان شاء الله حل بشود؛ و امیدوارم که هم مجلس و هم دولت واینها مشورت کنند با هم و راهی پیدا کنند که‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>