حکم
زمان: 31 خرداد 1362 / 9 رمضان 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: مجاز نبودن افراد غیرمسئول در پاسخ به سؤالات شرعی (در دفتر امام خمینی) - صرفه جویی در استفاده از تلفن
مخاطب: اعضای دفتر امام خمینی
بسمه تعالی
1- تاکید می‌شود که اشخاصی که در دفتر هستند حق جواب مسائل شرعیه را ندارند؛ چه شفاهاً و چه کتباً و چه با تلفن، مگر آقایان: رسولی و صانعی و توسلی. (1) این آقایان هم در مسائل غیر واضح مراجعه نمایند به رساله، پس از آن جواب دهند. و اگر آقایان مذکور کسی را که با مسائل شرعیه آشنا است و جواب بدون مراجعه نمی‌دهد، تعیین نمایند مانع ندارد. (2)
2- حتی المقدور سعی کنید در تلفن (3) افراط نشود؛ چون با سهم مبارک امام تأمین می‌شود.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>