پاسخ استفتاء کمیسیون امور بازرگانی مجلس (اختیارات در مورد توزیع کالا)
 •   پاسخ استفتاء
  زمان: اردیبهشت 1362 / رجب 1403
  مکان: تهران، جماران
  موضوع: اختیارات و وظایف مجلس و دولت در مرحله بررسی لایحه تهیه و توزیع کالا
  سؤال کننده: مجتهد شبستری، محسن (کمیسیون امور بازرگانی مجلس شورای اسلامی)
  [... نظر به اینکه لایحه تهیه و توزیع کالاها در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مستدعی است پاسخ دو سؤال زیر را به‌طور واضح مرحمت فرمایید که موجب مزید امتنان و دعاگویی است.
  ضمناً لایحه مزبور تقدیم حضرتعالی می‌شود، چنانچه نظر خاصی داشته باشید لطفاً ما را مفتخر می‌فرمایید تا اصلاحات لازم انجام گیرد.
  1 - در کتاب تحریر الوسیله فرعی که مرقوم فرموده‌اید: «للامام (ع) و والی المسلمین ان یعمل ما هو صلاح للمسلمین من تثبیتِ سعر او صنهة او حصر تجارة او غیرها مما هو دخیل فی النظام و صلاح للجامعة». (1) آیا این فتوا مستقیماً شامل دولت جمهوری اسلامی ایران می‌شود و یا اینکه لازم است مجلس شورای اسلامی از طرف حضرتعالی مجاز و مأمور باشد که این اختیار را به مسئولین مربوطه مثلاً شورایعالی توزیع و تفویض نماید؟
  2 - مطلب فوق الذکر به عنوان حکم اوّلی و از باب امر حکومتی است و یا به عنوان حکم ثانوی است؟ که اگر از شق دوم باشد در صورت مأموریت مجلس در موضوع قیمت گذاری کالاها که در بند شش ماده دو لایحه آمده است و همین‌طور مسئله تهیه و توزیع کالاهای اساسی که طبق بند دو ماده پنج بر عهده دولت گذاشته شده است و نیاز به تعیین مدت و دو سوم آرای نمایندگان می‌باشد. ظلکم ظلیل - با تقدیم احترامات فائقه. محسن مجتهد شبستری - از طرف کمیسیون امور بازرگانی مجلس‌]
  بسمه تعالی
  1- وکلای مجلس مجازند با احراز موضوع به دولت اجازه دهند.
  2- حکم ثانوی است.
  روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>