در کشورهای اسلامی هستند از خواب بیدار کند. اینها گمان می‌کنند که اسرائیل پشت و پناه آنها هست که کمک به او می‌کنند. اسرائیلی که بنایش بر این است که کشورهای عربی را بگیرد، این را خیال می‌کنند که این پشت و پناه او هست، یا امریکا پشت و پناه است، امریکا از شما نفت می‌خواهد و امریکا از شما نفع می‌خواهد و می‌خواهد شما بازار باشید برای او. و همین‌طور شوروی، اینها فرق نمی‌کند، اینها می‌خواهند که از شما استفاده بکنند، از مخازن که خدا به شما داده آنها استفاده‌اش را بکنند، شما حمال باشید برای آنها، والّا در آنجایی که شما گرفتار بشوید هیچ یک از اینها به داد شما نخواهند رسید؛ آنها آن وقت می‌گویند ما اینها را نمی‌شناسیم. بنای این اشخاصی که توجه‌شان به خودشان و به دنیای خودشان است این است که مادامی که به نفع آنها چیزی باشد با آنها همراهند و با آنها هم کاسه هستند، آن روزی که ببینند این به نفع نیست ولو دوست‌شان باشد کنارش می‌گذارند. این قصه چرچیل (1) را شنیدید شاید، خوب، چرچیل در جنگ عمومی رئیس انگلستان بود، شوروی هم همراه اینها بودند، در جنگ با آلمان، شوروی هم همراه اینها بود - امریکا هم همراه اینها بود - به مجرد اینکه هیتلر (2) را شکست دادند، چرچیل گفت که الآن وقتی است که ما به شوروی بزنیم؛ شوروی که با آنها دوستی داشت و با آنها می‌خواست که وارد بشود یعنی جنگ آلمان را او برد، گفت الآن وقتش است! منتها مجلس انگلستان اجازه نداد این را، آن وقت معلوم شد این معنا، مجلس انگلستان اجازه نداد این مطلب را. وضع اینها اینطور است، همان دوستی را که دارند، آن روزی که ببینند یک دوست دیگری بهتر از این است و این برایشان دیگر خوب نیست، این را پرتش می‌کنند دور، یا این را می‌زنندش به زمین، وضع اینها اینطوری است. کسی که به خدا اعتقاد ندارد، کسی که به معاد اعتقاد ندارد، کسی که نمی‌شناسد آن ارزش‌های انسانی را، اینها را نمی‌شود بهش اعتماد کرد، که ما با امریکا باشیم، به اینکه امریکا به ما در وقت خودش چه بکند. امریکا از شما نفت می‌خواهد. امریکا از حکومت حجاز،

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>