را به آن صورتی که هست نمی‌شود نوشت و یا به نمایش گذاشت، ولی آنچه را که می‌شود ارائه داد باید سعی کرد و انجام داد و عمده، ارائه آن به دنیاست.
معرفی اسلام بدنیا در اثر جنگ
امروز امریکا و شوروی و فرانسه و سایر قدرت‌ها از اسلام احساس خطر کردند و به همین جهت به سود صدام تبلیغاتی را راه انداخته‌اند. آنها اینطور در ذهنشان آمده است - که درست هم هست - که اگر جمهوری اسلامی پا بگیرد و باقی بماند، جای پایی از آنها باقی نخواهد ماند، و می‌ترسند که از همه منطقه دستشان کوتاه شود. جنگ در عین حال که ناگوار بود و شهرهای ما را خراب کرد، ولی برکاتی داشت که اسلام به دنیا معرفی شد، و اینکه چه اشخاصی و قدرت‌هایی در مقابل اسلام ایستادند، و چه کسانی از اسلام می‌ترسند، و چه قدرت‌هایی علیه اسلام قیام کردند، همه اینها در جنگ معلوم شد.
ابرقدرت‌ها نه شخص صدام را می‌خواهند نگه دارند و نه ما را می‌خواهند بکوبند، بلکه آنها از اسلام می‌ترسند و اسلام را می‌خواهند بکوبند، از این جهت با ما مخالفند و از او طرفداری می‌کنند. آنها می‌دانند که مردم کشورهای اسلامی در مقابلشان می‌ایستند، و همچنین مردم کشورهای غیراسلامی که متوجه ما هستند، مثل سیاهپوستان.
پس ما باید آنچه که در ایران می‌گذرد منعکس و منتشر کنیم تا اولاً جنایات معلوم شود و ثانیاً کسانی که این جنایات را مرتکب شده‌اند و از آن مهمتر قدرتهایی که به این افراد قدرت داده‌اند و آنها را تقویت کرده‌اند تا ما را بکوبند، و به آنها ابزار جنگی مثل تانک و طیاره و موشک داده‌اند و الآن هم می‌دهند باید به دنیا معرفی نمود و اعلام کرد و فهماند که اگر بخواهید به صدام بیش از این کمک کنید، دستتان را از نفت کوتاه می‌کنیم، و اگر به صدام کمک‌هایی کنید که منابع اقتصادی ما را بزند، رنگ نفت را نخواهید دید.
امیدوارم که اینطور نشود. وعمده، جنایات این ابرقدرت‌هاست و همچنین فرانسه، ولی آن که از همه به ما بیشتر صدمه زده است امریکاست.
ملاکِ شرافت انسانی
امیدوارم ملت ایران به همان اندازه که تا به حال خوب آمده است، از این پس هم‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>