لبنانی ما در چنگال اسرائیل و دولت خونریز لبنان و از آن بدتر امریکای تجاوزگر گرفتارند و هر روز گروهی از آنان شهید یا آواره می‌شوند؛ و اکثر دولتهای منطقه سرگرم سازش با اسرائیل یا تأیید دولت لبنان هستند؛ و یا سرگرم نقشه برای تأیید جنایات صدام و کمک نظامی یا مالی به او برای ادامه جنایات به دو ملت عراق و ایران می‌باشند.
و آنها گمان می‌کنند که صدام را با این کمکها می‌شود نجات داد؛ و اگر نجات پیدا کرد. دست آنان را به گرمی می‌فشارد. غافل از آنکه با آن خوی سلطه جویی و بلندپروازی و سبعیتی که در او هست فرصت نفس کشیدن به آنان را نخواهد داد، و با بهانه‌های واهی به کشورهای آنان تجاوز خواهد کرد. امریکا و شوروی برای تضعیف اسلام و دولتهای اسلامی مشغول فعالیت، از قبیل تفرقه افکنیها و ایجاد تشنجات داخلی به دست عمال مزدور یا فریب خورده و بر افروختن جنگ بین کشورها و دیگر شیوه‌های استعماری، هستند. و این دولتهای کشورهای اسلامی و مستضعف جهان هستند که باید چشم و گوش خود را باز کرده و این توطئه‌ها را خنثی کنند.
ملت ایران و قوای مسلح شجاع و فداکار برای افراشتن پرچم توحید و تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی، سال سوم دفاع از هجوم عفلقیان بی‌فرهنگ را پشت سر می‌گذارند؛ و با سپاس بی‌پایان از خداوند متعال و مددهای غیبی و آشکار او، از کشور بقیة الله، أرواحنا لمقدمه الفداء، در تمام میدانها به بهترین وجه دفاع نموده و پیروز شدند؛ و در میدان جنگ تحمیلی، متجاوز جسور را که با کمال جهالت از وعده‌ها و نویدهای امریکا اغفال و خود را در این دام مهلکه انداخت. آنچنان ادب کرد که اینک به هر دولتی پناه برده و به هر دری می‌زند که خود را از این دام خود ساخته نجات دهد؛ ولی بحمدالله موفق نخواهد شد. اکنون که از جمهوری اسلامی سیلی خورده و امیدی برایش نمانده است، به دولت فرانسه نیز متشبث شده است تا با کمک سلاحهای مخرب به منابع اقتصادی ایران ضربه بزند و برگی بر جنایات خود بیفزاید. اینجانب به همه کشورهای منطقه و کشورهایی که به نحوی از نفت استفاده می‌کنند هشدار می‌دهم که دولت ایران با تمام قدرت در مقابل این جنایت ایستادگی می‌نماید؛ و مصمم است تا در صورت وقوع‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>