نیست، مؤثر بدانید که مَا رَمَیتَ إِذ رَمَیتَ وَ لَکِنَّ اللهَ رَمی (1) هرچه دارید و داریم و دارند از اوست و «ما عدم هاییم، هستی‌ها نما».
بارالها، ما ضعیف و ناتوانیم، تو به فضل خود ما را از شرک جلی و خفی حفظ فرما؛ و از تبعیت هواهای نفسانی، که خود شرک است، نجات مرحمت فرما؛ و به حقیقت توحید و یکتاپرستی و یکتاخواهی هدایت فرما؛ و اسلام، این دین توحید و یکتاپرستی و یکتاخواهی، را در سراسر جهان پرتوافکن نما، و بیرقهای کفر و شرک و نفاق را سرنگون فرما؛ و مسلمین را به وظایف اسلامی - انسانی خویش هدایت کن؛ و بلاد مسلمین و مستضعفین را از شرّ مستکبرین و جهانخواران محفوظدار؛ و شهدای راه حق را از عصر آدم صفی الله تا عصر پیامبر خاتم، صلی الله علیه و آله و سلم، و تاکنون و تا عصر بقیة الله، أرواحنا فداه، از رحمتهای واسعه و جلوه‌های خاص خود بهره مند فرما؛ و شهدای عزیز ایران را که برای اسلام و میهن اسلامی سرافرازیها آفریدند با شهدای صدر اسلام محشور فرما؛ و به بازماندگان آنان، پدران و مادران و همسران متعهدشان، صبر و اجر و پایداری عنایت فرما؛ و به اسرای ما سلامت عنایت کن؛ و هرچه زودتر این بزرگان اسلام و افتخارآفرینان کشور اسلامی ایران را به میهن اسلامی‌شان بازگردان؛ و به جانبازان، این شهدای زنده، شفا مرحمت فرما و در خیل شهدا محشورشان نما؛ و به نزدیکان، خصوصاً مادران و پدران و همسرانشان، صبر و اجر مرحمت فرما؛ و به رزمندگان در راه اسلام و دفاع از کشور اسلامی، که با کوششهای جانفرسای خود دشمنان اسلام را منکوب و مخذول نمودند و دست آنان را از تجاوز و جنایت و خیانت به کشور قطع کردند، قدرت و سلامت و عظمت مرحمت فرما، و آنان را از مجاهدان در راه خدا قرار بده ..
صلوات و سلام خدا بر پیامبران خود، خصوصاً خاتم و افضل آنان، حضرت محمد

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>