پیام
زمان: ؟
موضوع: اظهار نظر راجع به محل برگزاری مجلس خبرگان
مخاطب: هاشمی رفسنجانی، اکبر
[بسمه تعالی. سؤال تلفنی آقای هاشمی رفسنجانی:
نظر بعضی از آقایان که قم هستند این است که مجلس خبرگان در قم برگزار شود ولی نظر آقایان مهدوی و جنتی و امامی (1) و بعضی افراد دیگر اینکه در تهران باشد؛ البته سپاه و مسئولین حفاظت نمی‌توانند حفاظت و امنیت قم را خصوصاً از جهت هوایی‌اش تأمین کنند، نظر حضرتعالی در این مورد چیست؟
- انصاری (2) -]
[پاسخ امام خمینی:]
بسمه تعالی
من نظری ندارم؛ لکن اگر امنیت آنها تأمین نمی‌شود باید جایی باشد که امنیت تأمین می‌شود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>