ملت و دیگران را ارشاد کند، چون مسائل به خارج منعکس می‌گردد و تأثیر روی مردم می‌گذارد. از این جهت مسئولیت مجلس به عنوان یک مرشد و هدایت کننده برای مردم زیاد است. و این کلی مطلب است که ان شاء الله این مجلس اول انقلاب، پایه‌ای و سنت حسنه‌ای باشد برای آینده که هرچه خوب بشود، شما در اجر آن شریک هستید. در مسئله‌ای که راجع به کمیته‌ها فرمودید، اعتقادم بر این است که همین گونه که هست باشد و هیچ گونه تحولی درباره آن صورت نگیرد. راجع به استیضاح هم من هیچ نظری نمی‌دهم، فقط با ملایمت و تفاهم باشد. موافقین و مخالفین حرف هایشان را بزنند، آن وقت مجلس هرچه رأی داد معتبر است.
رأفت با خودی و سرسختی با دشمنان
امیدوارم آقایان موفق شوند که وقتی مجلس را تحویل می‌دهند مردم راضی باشند، تا بعدها به همین آقایان رأی بدهند. البته من تمام آقایان را نمی‌شناسم، ولی امیدوارم مجلس دارای یک اکثریت تام متعهد باشد. میل دارم وضع و امور با ملایمت و اخلاق حسنه صورت گیرد، و این خیلی بهتر است. دو نفر که با هم دعوا دارند وقتی یکی از آنها با رأفت و ملایمت حرف زد، دعوا تمام می‌شود. اصولاً کارها با ملایمت و رأفت بهتر انجام می‌گیرد.
من دعا می‌کنم تا شما در کشوری که از همه طرف به آن حمله شده، موفق باشید.
امروز هر انفجاری که در هر جا صورت می‌گیرد به ایران نسبت می‌دهند و می‌گویند ما شواهدی داریم که مسئله به ایران مربوط می‌شود، و دلیلشان این است که در ایران هم انفجار واقع شده است. این چه استدلالی است؟! مردم از اسرائیل ناراحت هستند به ما چه ربطی دارد؟! البته ما میل داریم اسرائیل همه‌اش آتش بگیرد، و اگر خداوند توفیق دهد می‌رویم و مردم را از شرّ اسرائیل نجات می‌دهیم، ولی این بدان معنا نیست که ما آنجا را منفجر کرده‌ایم. و یا در مسائل دیگر می‌گویند یک شاهد عینی چه گفته است. این شاهد عینی یک منافق و یا یک دزد فراری است و یا لابد رادیو بغداد می‌گوید، و اینها خیلی‌