سلام بر شهدای اسلام از عصر نبوت تاکنون و پس از این درود بر ملت مجاهد ایران.
و سلام و صلوات خداوند و اولیایش بر ولیّ امر و خاتم اوصیاء، بقیة الله فی الأرضین - ارواحنا لمقدمه الفداء.
22 شهر صفر 1404
روح الله الموسوی الخمینی