پاسخ استفتاء
زمان: 3 بهمن 1362 / 19 ربیع الثانی 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: محترم بودن جان و مال پیروان ادیان دیگر در حکومت اسلامی
سؤال کننده: میرمحمدی، ابوالفضل (عضو شورایعالی قضایی)
[بسمه تعالی. محضر مبارک آیت الله العظمی الامام خمینی - دام ظله العالی علی رؤوس المسلمین.
بعدالتحیة و السلام، تقاضا می‌شود سؤال ذیل را جواب مرقوم فرمایید:
آیا غیر مسلمانان که در مملکت ایران زندگی می‌نمایند از اهل کتاب یا غیر آنها اگر مرتکب جرمی بشوند که حد یا تعزیر دارند مانند سرقت و زنا یا جاسوسی یا افساد یا محاربه یا قیام علیه حکومت و همانند اینها آیا مانند مسلمانان باید مجازات شوند یا آنکه مجازات آنها در مانند جاسوسی به بعد احتیاج به اشتراط ترک دارد و یا آنکه چون با مثل جاسوسی حربی شوند به مانند کفاری که شرایط ذمه عمل نکنند با آنان معامله گردد، یعنی برگرداندن به مأمن و یا تخییر حاکم بین قتل یا فدیه یا استرقاف که حضرتعالی در مسئله هشت تحریرالوسیله، ج 2، ص 503 در تخییر اشکال فرمودید.
3/11/62 - از طرف شورایعالی قضایی - ابوالفضل میرمحمدی‌]
بسمه تعالی
کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمانهای دیگر درباره آنها جاری است و محقون الدّم (1) بوده و مالشان محترم است.
روح الله الموسوی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>