حوزه به عهده خود آن حوزه می‌باشد. و بهتر است که نمایندگان تمامی اقشار حوزه‌ها برای تعیین فرد یا افراد مورد نظرشان تبادل نظر نمایند. با تمام این اوصاف، تمامی افراد در صورت دارا بودن شرایط لازم، در تعیین کاندیدا و یا کاندیدا شدن آزاد و مختارند.
5- مسئله حوزه‌های علمیه فقاهتی و مسئله دانشگاهها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا به منزله مواد خام مقدرات یک ملت و کشور هستند. این دو مقامْ مرجع نشر حقایق اسلام و مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و دیگر مسائل مورد اطلاع کشور می‌باشند. با وجود این قشر موتور حیات یک نظام به کار می‌افتد.
اینان هستند که اصلاح و صلاح آنها کشور را به صلاح می‌کشاند؛ و خدای نخواسته فسادشان منشأ فساد یک ملت است. مدرسه و دانشگاه اگر فعال و صالح بودند، مجالس گذشته و دولتهای گذشته و قضای گذشته به آن مصیبتباری نبودند و آن همه مصیبت برای کشور و ملت مظلوم ما پیش نمی‌آمد. اگر ملت ما بخواهد گرفتار چنگال قدرتهای متجاوز و دنباله‌های آنان و همچنین گرفتار حکومتهایی مثل دوره قاجار، و صدمرتبه بدتر از آن رژیم پهلوی، نشود، باید برای اصلاح این دو قطب همت گمارد. و اگر طلاب و فضلا و علما و مراجع عظام و قشر دانشگاهی، از اساتید محترم و دانشجویان، و همچنین کلیه دانشمندان بخواهند کشورشان مبتلا به استعمار و استثمار جهانخواران نشود، باید در تربیت صحیح اسلامی، ملی، انقلابی ملت کوشش کنند؛ و نیز دانشجویان و طلاب با کوشش فراوان به راهنماییهای اساتید و معلمان و مربیان در ساختن خویش تلاش نمایند؛ و نیز در تحکیم وحدت به صورتی جدی بین دانشگاهها و مدارس علوم اسلامی کوشش نمایند. چرا که دشمنان ملت و میهن از تفرقه بین اینان سودها بردند و کشور و اسلام ضررهای جانکاه کردند. امروز فضلا و مدرسین علوم اسلامی طریقه سلف صالح را حفظ، و افکار خود را برای هرچه پربارتر کردن فقه و تفسیر و فلسفه و سایر علوم اسلامی به کار برند؛ و شاگردان خود را برای همین مقصد الهی هدایت کنند. و اساتید و دانشمندان دانشگاهها همّ خود را در مسائل علمی مختلفی که یک امت بدانها احتیاج دارد صرف نموده و استقلال علمی و فرهنگی را پی ریزی نمایند؛ تا پس از مدتی به خواست خداوند تعالی،
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>