بگوید یا نسبت به اسرائیل یک کلمه‌ای بگوید، این جرأت را نداشته باشید و بخواهید که کشور ایران حجاج، صدهزار نفر حجاج خودش را نفرستد آنجا؟ - حجاج - ایران تمام حجاجش را می‌فرستد یا اصلاً نمی‌فرستد. من به حکومت حجاز نصیحت می‌کنم که اینطور با مسلمین رفتار نکنند و اینطور طرفدار دشمن‌های اسلام و دشمن‌های بیت الله الحرام نباشند. من نصیحت می‌کنم که تا دیر نشده به خود آیند. نگذارند یک وقت که وقت گذشته است آن وقت عذرخواهی کنند؛ حال صدام را مشاهده کنند. صدام - از همه حکومت عراق - از همه حکومت‌های منطقه قویتر بود، و امروز همچو ذلیل شده است که نمی‌داند چه بکند و دست گدایی به این ورو آن‌ور دراز می‌کند و فایده ندارد.
هشدار به کشورهای منطقه در مساعدت با صدام
من به حکومت‌های اطراف خلیج و به حکومت‌های منطقه هشدار می‌دهم که دست از مخالفت با ایران و مساعدت با صدام بردارند. دست بردارند که این حزب بعث از بین برود و حکومت عراق به دست مسلمانها اداره بشود و ایران همان طوری که به دست خود مردم اداره می‌شود عراق هم اینطور باشد، و حکومت اسلامی برای همه شیوخ منطقه بهتر است از یک قدرت پوشالی امریکا.
باید تجدیدنظر بکنند در حرفهای خودشان. ننشینند در کاخ‌های بزرگ خودشان و خیال کنند که حالا که در کاخ هستیم پس به ایران هم می‌توانیم چه بکنیم. خدا نکند که امسال حجاج ایرانی نروند به مکه، و خدا نکند که این اسباب این بشود که اسلام و مسلمین انفجار در آنها حاصل بشود، و دیگر نه از شیخی وجود پیدا بشود و نه از بستگان امریکا. به خود آیید و توجه کنید که این قضیه، قضیه اسلام است، مخالفت صریح با قرآن است. (1) آن که مخالفت صریح با قرآن بکند چطور می‌تواند حکومت اسلامی داشته باشد و کلیددار مکه باشد؟ بنابراین، من باز هم از باب اینکه می‌خواهیم با همه مسلمین، با همه دولت‌ها به‌طور مدارا رفتار کنیم و هیچ وقت میل نداریم که با خشونت رفتار کنیم، از

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>