خوفناک‌اند، مورد هجوم همه زورگویان شده است و از هر تبلیغات و تسلیحاتی بر ضد آن فرو گذار نمی‌کنند. در این جوّ جهانی ملت و دولت باید با تمام توان از هم پشتیبانی کنند؛ و هر چند گله‌های برادرانه از هم داشته باشند، دست برادری و برابری به هم دهند.
دولت با تمام توان در خدمت ملت است. و اگر نقیصه‌ای در کار باشد، اجتناب از آن در نظامی که تازه مولود است و هنوز دوران انقلاب را پشت سر نگذاشته است و در حال جنگ است، آن هم جنگ با جهانخواران شرق و غرب که در تمام ابعاد با هم به ستیز برخاسته‌اند، غیر ممکن است. و استقامتی که دولت در این جوّ جهنمی نموده قابل تقدیر و تشکر است. باید ملت با تمام توان از آن پشتیبانی کند؛ و نقیصه‌ها را به خود دولت گوشزد کند، و با آن در رفع آنها همدست شود. و دولت نیز لازم است در رفع نقیصه‌ها اهتمام داشته باشد. و بالجمله، اگر تمام اقشار ملت و تمام اعضای دولت و قوای مسلح و عشایر همدست و همداستان از کشور خود و اسلام دفاع نکنند و خدای نخواسته شکستی پیش آید، همه در مقابل خداوند تعالی مسئول، و در مقابل نسلهای آینده و مظلومان جهان مردود خواهیم بود. و آنچه ذکر شد به آن معنا نیست که انتقاد سازنده و هشدارهای پدرانه و برادرانه از طرف مجلس که حق آن است اشکال داشته باشد؛ بلکه آن مطلوب است. و هرگاه که خدای نخواسته انحرافی دیدند، اعتراض کنند، و حتی در حد استیضاح پیش روند.
8- ملت و دولت ایران، بلکه تمام مسلمانان متعهد و متوجه به مصالح اسلام و جهان و مستضعفان آگاه از مسائل جهان، این ستمدیدگان تاریخ، از بعض اعمال دولتمردان منطقه و سایر کشورهای اسلامی ناراضی و ناراحت هستند و اعمال آنان را برخلاف شئون اسلام و کشورهای اسلامی می‌دانند. و تلاش سران این کشورها در قالب کنفرانسها را در راهی که جز شناسایی اسرائیل غاصب و باز کردن هرچه بیشتر دست امریکا در منطقه و کشورهای اسلامی و کمک به چپاولگری ذخایر عظیم مسلمین و کمک و دامن زدن به جنگی که علیه مسلمین لبنان مظلوم بپا کردند و کمک به تجاوز صدامیان در جنگی که به ایران تحمیل کردند، که آن هم به استحکام پایه‌های حکومت غاصبانه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>