نزد خدا و نسلهای آینده مسئول و محکوم خواهید شد.
و به ملت عزیز و توده‌های میلیونی ایران عرض می‌کنم که هیچ انقلابی بدون شهادت خواهی و فداکاری و سختی و گرانی و فشارهای مادی موقت تحقق نیافته، و پس از این نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. ولی با مقایسه با انقلابهای دیگر، هیچیک از انقلابها چون انقلاب اسلامی ایران برای محتوای اسلامی خود، که توده‌های اسلامی را به دنبال خود کشید و به دنبال آن سایر هم میهنان همچون اقلیتهای مذهبی به میدان آمدند و ملت بحمدالله تعالی با یکپارچگی به پیروزی رسید، پیروزی آنچنانی‌ای که جهان را تکان داده است و موج آن سراسر جهان را فرا گرفته است کم ضایعه‌تر و پرثمرتر نبوده است. و اگر هیچ نبود جز مطرح شدن اسلام در جهان و به عزا نشاندن ابرقدرتها و ستم پیشگان، برای ملت عزیز افتخاری بزرگ کسب گردیده بود. و اکنون برای حفظ این افتخار بزرگ صبر و بردباری و کوشش و مجاهده لازم است. و شما بحمدالله تعالی تاکنون به تکلیف اسلامی و ملی و میهنی خود به‌طور شایسته عمل نموده‌اید؛ و ان شاء الله تعالی از این پس نیز عمل خواهید کرد.
و به آن دسته از تحصیلکردگان و روشنفکران و دانشمندان که به مرض غرب و شرق زدگی مبتلا نیستند و حاضر نیستند شرف اسلامی، ملّی و میهنی خود را فدای امیال قدرتمندان کنند، یا در راه لذات و شهوات زودگذر فدا نمایند، عرض می‌کنم همت بگمارید که قلم و بیان خویش را برای تعالی اسلام و کشور و ملت خود به کار گیرید؛ و با توده‌های محروم همصدا و همدست شوید، که آزادی از چنگال شرق و غرب را که امروز نصیبتان شده حفظ کنید. و در این خدمت از هیچ کوششی و مجاهده‌ای دریغ ننمایید، که برای هیچیک از ملتهای جهان این فرصت نبوده است؛ و یا برای کمتر ملتی این فرصت پیش آمده است. خداوند همه ما را توفیق شناخت وظیفه عنایت فرماید.
12- دست گناهکارمان را به سوی خداوند بخشنده بلند می‌کنیم، و از درگاه مقدسش عاجزانه استدعا می‌کنیم که ما را لحظه‌ای به خود وامگذارد؛ و سایه عنایت خود را بر سر مسلمین جهان بویژه ملت ایران مستدام بدارد. ما می‌دانیم که بی‌نظر رحمت آن وجود
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>