اجازه‌نامه
زمان: 6 اسفند 1362 / 22 جمادی الاول 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: پرداخت پاداش خدمتی به نیروهای امنیتی و حفاظتی ستاد مشترک ارتش
مخاطب: ظهیرنژاد، قاسمعلی (رئیس ستاد مشترک ارتش)
بسمه تعالی
با درخواست شما موافقت می‌شود که موافق قانون عمل نمایید. (1)
6/12/62
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>