نکند. آنهایی که از اسلام سیلی خورده‌اند و تشخیص داده‌اند که اسلام است که ملت‌ها را نجات می‌دهد، اگر سر، بلند کنند و به اسلام صدمه وارد کنند ما چه جوابی داریم؟ باید استاندارها از نخست وزیر و دولت و همه وزرا پشتیبانی کنند. شما باید خودتان با هم باشید و پشتیبان همدیگر. من باز تأکید می‌کنم که اگر سران با هم خوب باشند، این کشور صدمه نمی‌بیند. و اگر صدمه‌ای این کشور ببیند از اختلاف سران است. همان‌طور که شارع مقدس فرموده، باید دولت، مجلس و قوه قضائیه احساس کنند که یک تکلیف دارند و آن اینکه اختلاف نداشته باشند. امروز اختلاف موجب می‌شود به جبهه‌ها سرایت کند و اگر خدای نخواسته سرایت کرد، مصیبت پیش می‌آید. امروز تقریباً هیچ کس با ما موافق نیست، و آنهایی هم که موافق هستند فقط اظهار است. مع ذلک پاسدارها و ارتشی‌ها و بسیجی‌ها و سایر نیروها توانسته‌اند این پیروزی‌ها را به دست آورند. این برای این است که بین آنها اختلاف نیست. اختلاف روحانیون با استاندارها و یا خودشان، به مردم سرایت می‌کند و در جبهه‌ها منعکس می‌شود، آن وقت نمی‌توانید مصیبتی را که از این ناحیه پیدا می‌شود ارزیابی کنید، و مصیبت بزرگ این است که در این صورت اسلام نمی‌تواند سر، بلند کند. باید متوجه باشید که این یک تکلیف است که همه با هم باشید تا این بار را به آخر برسانید. خوب خدمت کنید، به مستضعفان برسید.
شما در دوردست‌ها مسئولیت دارید به مستمندان که در طول تاریخ زیر فشار و زحمت بودند برسید و جدیت نمایید تا راه چاره‌ای که آنها را به جایی برساند پیدا کنید، در عمران و راهسازی برای آنان جدیت کنید. امروز به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشینان که ولی نعمت ما هستند خدمت کنید. پیش خدای تبارک و تعالی کمتر خدمتی است که به اندازه خدمت به زاغه نشینان فایده داشته باشد.
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>