عقب نشینی کنیم. ما امروز نمی‌توانیم صلح کنیم با اینها. اینها اظهار صلح می‌کنند از آن ور، و از آن‌ور هم آن جنایتکاریها را می‌کنند، خوب، اینها صلح طلب که نیستند دروغ می‌گویند، بر فرض اینکه یک وقت هم سر [عقل‌] بیایند، اما جنایتکاری که مسلماًجنایتش طوری است که انسان نمی‌تواند با او بنشیند و اصلاح کند و یک چیزی را امضا کند، آقای رئیس جمهور ما آن طرفش را امضا کند، آقای صدام هم آن طرفش را، آخر این مسئله‌ای است که می‌پذیرد کسی از ما؟ دنیا از ما می‌پذیرد؟ بر فرض اینکه قدرتهای بزرگ می‌گویند «خیلی خوب شد، الحمدللَّه ما بردیم مسئله را» برد آنهاست دیگر، «ما مسئله را بردیم»، اما ملتها چه می‌گویند به ما؟ اسلام به ما چه می‌گوید؟ پیغمبر اسلام، امام زمان به ما چه می‌گویند؟ خوب، ما مسئول هستیم. بنابراین، خوب است آقایان فکر بکنند و حرف بزنند. فکر بکنند و اشکال بکنند. من امیدوارم که ان شاء الله شما آقایان موفق باشید در همه امور. و ما متوقع این نیستیم که شرق و غرب به ما کمک بکنند. ما کمکمان را از خدا می‌خواهیم، تا حالا هم کمک کرده و ما هم نتیجه‌اش را تا حالا دیدیم و من امیدوارم از این به بعد هم ببینیم، به شرط اینکه ما هم خدمتگزار به اسلام باشیم، خدمتگزار به خدا باشیم. انْ تَنْصُروُااللهَ یَنْصُرْکُم (1) ما هم نصرت بکنیم ان شاء الله.
والسلام علیکم و رحمة الله