پاسخ استفتاء
زمان: 1362 هجری شمسی / 1404 هجری قمری
مکان: تهران، جماران
موضوع: پاسخ استفتاء اتلاف مال مدّعی توسط مدّعی‌ علیه؛ مطالبه خسارات اقامه دعوی‌
[بسم الله الرحمن الرحیم 1- در مواردی که مدعی به مال معین یا غیرمعین باشد و مدعی بترسد در طول محاکمه مدعی علیه مال مدعی به را اتلاف کرده، از بین ببرد، یا خود را به صورت مفلس در بیاورد. آیا می‌تواند از محکمه در خواست توقیف آن مال معین یا مال دیگر مدعی را بنماید یا خیر؟]
بسمه تعالی
در هر دو فرض اگر شواهد و قراینی بر محق بودن مدعی است و نیز قرائنی هست براینکه مدعی علیه در صدد اتلاف عین یا افلاس خود است، تأمین مذکور مانع ندارد.
لکن با شرط بر مدعی که اگر از ناحیه تأمین، ضرری بر مدعی علیه وارد شد جبران نماید.
روح الله الموسوی الخمینی
[2 - آیا شخصی که در محکمه حاکم شده، ولی در راه احقاق حقش خساراتی و هزینه‌هایی را متحمل شده از محکوم که سبب خسارات این شده بگیرد یا خیر؟]
بسمه تعالی
حق ندارد بگیرد.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>