نامه
زمان: 16 فروردین 1363 / 3 رجب 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: تشکیل هیأت رسیدگی به پرونده‌های قضایی مربوط به بنیاد مستضعفان
مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر)
[
بسمه تعالی
محضر مبارک آیت الله العظمی امام خمینی - دام ظله العالی
بعد التحیّه، تقاضا می‌شود برای رفع ابهام و عدم تخطی از حکم ولی امر و مقام رهبری راجع به نظریات پیوست که حاکم شرع و دادستان مستقر در بنیاد مستضعفان داده‌اند اظهار نظر فرمایید.
- 25/12/62 - دادستان کل کشور یوسف صانعی‌]
بسمه تعالی
جناب آقای نخست وزیر مسئول بنیاد مستضعفان موظف‌اند هیأتی را که مطلع و مورد اطمینان است برای رسیدگی به درخواست سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی مستقر در بنیاد مستضعفان تعیین نمایند تا تشخیص موضوعات مذکور را بدهند.
16/1/63
روح الله الموسوی الخمینی