مجلسی که اساس یک کشور است باید محلی برای بحث و ساختن اخلاق جامعه باشد، و انتقاد و استیضاح حق مجلس است اما برخورد با متخلف با آرامی و طرح مسائل اخلاقی بهتر رفع اختلاف می‌کند تا با الفاظ نیش‌دار و مقابله کردن با یکدیگر. لذا باید نطق‌های قبل از دستور یامسائلی که در مجلس واقع می‌شود همانند خطبه‌های نهج البلاغه و خطب ائمه اطهار مردم را رو به صلاح ببرد، و آقایان در صحبت هایشان این احساس را داشته باشند که برای مصلحت جامعه حرف می‌زنند، نه برای مقابله و خودشان را یک واعظ حساب بکنند که می‌خواهند مردم را موعظه کنند و مردم هم احساس کنند که این آقایان خیر و صلاح آنها را می‌گویند.
وظیفه جوانان در جنگ و مبارزه با دشمن
من از مسائلی که شما گفتید مطلعم، لکن مشکلات باید به تدریج متحول گردد. ولکن الآن مسئله بزرگ ما جنگ است که مشاهده می‌کنید که تقریباً در اکثر جبهه‌ها مشغول آن هستیم، و باید الآن تمام کوشش‌مان را به کار بیندازیم که این جنگ را به پیروزی برسانیم که اگر خدای نخواسته، این جنگ به پیروزی نرسد و شکستی پیش آید خیال نکنید که این شکست برای ایران است، بلکه برای همه مستضعفان جهان واقع می‌شود. الآن چشم‌های همه مردم دنیا به ایران دوخته شده که در جنگ چه می‌کند، و همه آقایان باید توجه داشته باشند، و من به همه مردم کشور و به همه جوان‌ها عرض می‌کنم جنگی که الآن در کار است، جنگ سرنوشت ساز ماست. جنگی است که یک طرف آن دشمن با همه تجهیزات و پشتیبانی همه قدرت‌ها به میدان آمده و این طرف ما هستیم که از قدرت‌های بزرگ بریده، به خدای تبارک و تعالی توجه داریم؛ لذا این جوان‌های ما هستند که باید این سرنوشت را به آخر برسانند، و این جوان‌های ایران هستند که باید تنور جنگ را گرم نگه دارند، و بحمدالله رزمندگان ما در همه جا پیروزند و شما می‌دانید که اگر خدای نخواسته، صدام پیروز بشود با اهل این کشور چه خواهد کرد.
واین سهل است در مقابل اینکه اسلام سیلی بخورد و نتواند به این زودی‌ها سربلند
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>