اجازه‌نامه
زمان: 24 اردیبهشت 1363 / 12 شعبان 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: اجازه در اخذ وجوه شرعیه
مخاطب: طرفی، علی
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدللَّه رب العالمین، و الصلوة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، ولعنة الله علی اعدائهم اجمعین.
و بعد، جناب ثقة الاسلام و المسلمین آقای آقا شیخ علی طرفی - دامت توفیقاته - از طرف اینجانب مجازند در اخذ وجوه شرعیه، و صرف ثلث از سهم مبارک امام - علیه السلام - را در مخارج خود و ترویج شریعت مقدسه، و مجازند نصف از سهم سادات را نیز به سادات مستحق بپردازند، و دو ثلث باقیمانده از سهم مبارک امام - علیه السلام - و نصف سهم سادات را جهت اعلای کلمه طیبه اسلام نزد اینجانب ارسال دارند.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بملازمة التقوی و مراعاة الاحتیاط». والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>