انتخابات است. از خارج چشم دوخته‌اند به اینکه این انتخابات نشود درست. اعلامیه‌ها، نمی‌دانم، بساط، چیز، که مردم شرکت نکنید، و شرکت کردند الحمدللَّه. این مرحله هم که پیش آمده است، مردم ما شرکت کنند و در مقابل قدرتهای بزرگی که چشم دوخته‌اند به اینکه ملت ایران دیگر از اسلام برگشته و از مسائل اسلامی برگشته، آنها بفهمند مسئله این‌طور نیست، فرضاً که ما بد باشیم اما اسلام که خوب است، اسلام را که قبول دارند همه، این یک وظیفه اسلامی است که ما حفظ کنیم جمهوری اسلامی را. اگر مجلس لطمه‌ای بر آن وارد بشود به جمهوری اسلامی لطمه وارد می‌شود. اگر مجلس یک مجلس قوییی باشد برای خاطر اینکه پشتوانه‌اش همه ملت باشد، این مجلس می‌تواند با دنیا که در مقابل ایران واقع شده است کارهایش را بشایستگی عمل بکند، و این تابع این است که قوی باشد، و قوتش هم تابع این است که شماها رأی بدهید. امروز دیگر مثل سابق نیست که یک لیستی درست بکنند و بفرستند هرجا، اینها باید بشود، غیر از اینها نباید بشود. یا یک دسته مأمور بفرستند سرصندوقها هر کاری دلشان می‌خواهد بکنند.
امروز اختیار دست خود شماهاست و احدی حق ندارد که تصرف بکند. بله، در تشخیص خودتان اگر می‌توانید تشخیص بدهید و اگر خودتان نمی‌توانید، خوب، اشخاص متدین صحیح هستند به آنها مراجعه کنید که آنها تشخیص بدهند، آن هم باید عمل بکنید. من امیدوارم که همان طوری که تا حالا ملت ما برای حفظ اسلام قیام کردند و برای حفظ اسلام تا حالا استقامت کردند، از حالا به بعد هم استقامت کنند. پیغمبر را خوشحال کنید شما. و من امیدوارم که خداوند همه شما را توفیق بدهد. و همه در خدمت اسلام باشیم و دست خائنین از این کشور کوتاه بشود و جنگ ان شاء الله با پیروزی نهایی به آخر برسد و دست آنهایی که می‌خواهند با این جنگ صدمه به ایران وارد بکنند، کوتاه بشود.
والسلام علیکم و رحمة الله
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>