دوستانمان در جبهه می‌شنوم و مناجاتهایی که در توی جبهه و سنگرها با خدای تبارک و تعالی می‌کنند، موجب سرافرازی است. شما بدانید که از بعد از اسلام تاکنون یک همچو ارتش و سپاهی نبوده است که سنگرهاشان معبدشان باشد، سنگرها را به صورت مسجد درآورند. شمایید که این کار را کردید و دارید می‌کنید. و شما پیش خدا سرافرازید و خدای تبارک و تعالی به شما قدرت می‌دهد و همین طوری که پیغمبر اکرم با عدد کم لکن با تأیید الهی مقاصد خودش را پیش برد و دنیا را در تحت تأثیر خودش قرار داد، شما هم که تابع آن وجود محترم هستید و شما الآن می‌بینید که دنیا در تحت تأثیر شما واقع شده است، شما پیروزید الآن.
شما در دنیا، الآن اینکه انعکاس قدرت شما در کاخ سفید و در کرملین (1) الآن پرتوانداز است، همه قدرتها از شما باک دارند، شما باک از کسی نداشته باشید. همه قدرتها از قدرت اسلام الآن لرزیده‌اند و کارهای شما لرزانده آنها را. شما هیچ، از هیچ قدرتی نترسید.
وقتی خدا با شماست، همه چیز با شماست. شما خدا را دارید ولو اینکه پشتوانه از شرق و غرب ندارید. و این افتخار شماست، افتخار اسلام است که نه به شرق متوجه باشد و نه به غرب متوجه باشد، صراط مستقیم باشد. راه، راه خداست. در راه خدا نه شهادت و نه نقص عضو و نه گرفتاری هیچ یک از اینها اشکال ندارد. این چیزی بوده است که اولیای خدا از اولی که خلقت تحقق پیدا کرده است، انبیای عظام در طول تاریخ مبتلا به آن بودند و نترسیدند و جلو رفتند و شما امروز قدرتمندانی هستید که در دنیا آواز شما پیچیده است. الآن همه از شما باک دارند و شما از هیچ کس باک ندارید. با هم باشید، دست واحد باشید و همه را دعوت به وحدت بکنید، و بحمدالله وحدت حاصل است، حفظ کنید این وحدت را.
مادامی که حفظ کنید شما وحدت خودتان را خدا با شماست.
یَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ. (2) وقتی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>