پاسخ استفتاء
زمان: 12 خرداد 1363 / 2 رمضان 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: ممنوعیت استفاده از سهم امام (ع) در تبلیغات انتخاباتی
سؤال کننده: جمعی از مؤمنین
[بسمه تعالی. بعضیها نقل می‌کنند که حضرتعالی اجازه فرموده‌اید از سهم مبارک امام - علیه السلام - در راه تبلیغات انتخاباتی صرف نمایند، آیا این واقعیت دارد؟ جمعی از مؤمنین‌]
بسمه تعالی
این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد. در صورتی که کسی خدای ناکرده از سهمین و وجوه شرعیه در اینگونه امور خرج کرده است باید برگرداند.
روح الله الموسوی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>