پاسخ استفتاء
زمان: 8 مرداد 1363 / 1 ذی القعده 1404
مکان: تهران، جماران
موضوع: اختیار دادستان کل برتوقیف حکم در صورت تشخیص حَرَج
سؤال کننده: صانعی، یوسف (دادستان کل کشور)
[بسم الله الرحمن الرحیم. محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی امام خمینی - دام ظله العالی
بعد التحیه، در مواردی که وزیر یا عالیترین مدیر و مقام مسئول در اجرای حکمی تشخیص حَرَج (1) بدهند، آیا اجازه می‌فرمایید دادستان کل کشور با رعایت دقیق موازین شرعی مجاز بر توقیف اجرا باشد. الأمر الیکم. دادستان کل کشور - یوسف صانعی‌]
بسمه تعالی
در مواردی که مدیر و مقام مسئول تشخیص حرج دادند با تشخیص و تصویب اکثریت شورای عالی قضایی، دادستان کل کشور می‌تواند از اجرای حکم جلوگیری کند.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>