دست مردم و ملت خود عراق اداره بشود، نه به دست دیگران و امثال صدام که تمام حیثیت عراق را، حیثیت نظامی عراق را، حیثیت ملی عراق را زیرپا گذاشته است، و تمام ذخیره‌های عراق را برای نفهمی به باد فنا داده است که امروز مفلس شده است. و طلاها و جواهرات زن‌های مردم را مأمورین می‌روند و به زور می‌گیرند و یک دسته از خودشان هم نمایش می‌دهند که صف کشیده‌اند برای اینکه ذخیره‌های خودشان را بدهند. با اینکه با زور دارد از ملت خودش طلاها را می‌گیرد و در کویت و درغیرکویت به فروش می‌رساند برای اصلاح حال خودش، و یا برای پر کردن جیب خودش و دیگران. یک همچو موجودی نباید دیگر در دنیا باقی بماند و نباید حکومت یک کشور اسلامی را داشته باشد. اسلام اجازه نمی‌دهد به یک همچو مسالمتی بین ما و او و بین مسلمان و یک کافر متعدی. ما باید به همه کشورهای منطقه بگوییم که ما و اسلام به ما اجازه نمی‌دهد که حتی یک وجب از ملک شما و از مملکت شما تصاحب کنیم، ما دفاع داریم می‌کنیم از شما و از کشور خودمان. ما دفاع از نوامیس شما می‌کنیم، ما دفاع از علمای شما می‌کنیم، ما دفاع از متدینین شما می‌کنیم، ما دفاع از ملت شما می‌کنیم.
لکن بعد از اینکه ان شاء الله پیروزی حاصل شد، کشور شما مال خود شماست و همه کشورهای منطقه مال صاحبانش هست و کشور اسلامی به یک وجب ازخاک دیگران طمع ندارد. لکن نمی‌گذارد که کسانی که طمع در مملکت خودش دارند و کسانی که تعدی کردند به کشور ما، نمی‌گذارد آنها را به حیات خودشان ادامه بدهند. من از خدای تبارک و تعالی توفیق شما جوانان و همین‌طور جوانان عزیزی که در خارج کشور به اسلام خدمت می‌کنند، از خدای تبارک و تعالی می‌خواهم. آنها مجاهدینی هستند که با کمال اخلاص دارند خدمت می‌کنند به ایران، و شما مجاهدینی هستید که با اخلاص دارید خدمت می‌کنید به کشورتان، و خداوند با شماست و شما را پیروز می‌کند ان شاء الله.
والسلام علیکم و رحمة الله