حکم
زمان: 13 شهریور 1362 / 26 ذی القعده 1403
مکان: تهران، جماران
موضوع: رعایت مقررات انضباطی در سپاه پاسداران
مخاطب: رضایی، محسن (فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)
بسم الله الرحمن الرحیم
فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ نظم و عدم هرج و مرج در سپاه پاسداران مجازند با رعایت احتیاط کامل، مقررات انضباطی متخلفین سپاهی را که مورد تأیید نماینده اینجانب است اجرا نماید. و در این رابطه با تصویب شورای سپاه به فرماندهانی که مطمئن هستند از این اجازه سوء استفاده نمی‌کنند در موارد ضروری اجازه دهد.
13/6/62
روح الله الموسوی الخمینی